Członkostwo

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych?

  1. Członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych może zostać każda osoba, zainteresowana rynkiem kapitałowym lub chcąca zostać inwestorem giełdowym , która uprzednio uzyska pozytywną rekomendację obecnego członka stowarzyszenia.
  2. Deklarację członkowską można wypełnić on-line (przycisk ZAREJESTRUJ)
  3. Po przejściu procedury elektronicznej należy uiścić opłatę członkowską
  4. W ciągu 3 dni roboczych nastąpi pełna aktywacja Państwa członkostwa w Stowarzyszeniu, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną
  5. Przy zapisywaniu się do Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych on-line, z wykorzystaniem procedury elektronicznej, nie ma obowiązku drukowania, podpisywania ani przesyłania papierowej wersji deklaracji członkowskiej.
Należy wykonać przelew w nastepujący sposób
Nazwa: Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych

Adres: Ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa

Nr rachunku bankowego Bank PKO BP S.A. 63 1020 3974 0000 5602 0258 6154

Kwota (opłata roczna): 2 zł

Tytułem: Opłata członkowska za rok 2019. Członek nr [podaj nr członkowski, uzyskany po rejestracji]