Dla inwestorów

Członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych

 1. Stowarzyszenie dba o poszanowanie praw swoich Członków jako Inwestorów Giełdowych,
 2. Stowarzyszenie może reprezentować swoich Członków na Walnych Zgromadzeniach spółek,
 3. Stowarzyszenie podejmuje interwencje na wniosek swoich Członków ,
 4. Stowarzyszenie oferuje pomoc Członkom Stowarzyszenia w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom prywatnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
 5. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz obrony interesów Członków Stowarzyszenia jako inwestorów giełdowych w Polsce,
 6. Stowarzyszenie propaguj wśród Członków Stowarzyszenia zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce,
 7. Stowarzyszenie na wniosek Członków inspiruje, organizuje i podejmuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów prywatnych,
 8. Stowarzyszenie może reprezentować interesy swoich Członków jasko inwestorów prywatnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych.
 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie dla Czonków spotkań, prelekcji oraz innych aktywności;
 10. Stowarzyszenie może uczestniczyć w postępowaniach sądowych;
 1. Członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych może zostać każda osoba, zainteresowana rynkiem kapitałowym lub chcąca zostać inwestorem giełdowym , która uprzednio uzyska pozytywną rekomendację obecnego członka stowarzyszenia.
 2. Deklarację członkowską można wypełnić on-line (przycisk ZAREJESTRUJ)
 3. Po przejściu procedury elektronicznej należy uiścić opłatę członkowską
 4. W ciągu 3 dni roboczych nastąpi pełna aktywacja Państwa członkostwa w Stowarzyszeniu, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną
 5. Przy zapisywaniu się do Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych on-line, z wykorzystaniem procedury elektronicznej, nie ma obowiązku drukowania, podpisywania ani przesyłania papierowej wersji deklaracji członkowskiej.
Należy wykonać przelew w nastepujący sposób
Nazwa: Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych

Adres: Ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa

Nr rachunku bankowego Bank PKO BP S.A. 63 1020 3974 0000 5602 0258 6154

Kwota (opłata roczna): 2 zł

Tytułem: Opłata członkowska za rok 2024. Członek nr [podaj nr członkowski, uzyskany po rejestracji]